5 روز با حرف آخر (15 درصد کنکور) نظام جدید

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

5 روز با حرف آخر (15 درصد کنکور) نظام جدید

این محصول ۱۵ درصد کنکور را پوشش میدهد و در برگیرنده مجموعاً  ۴۰ تست  در بودجه بندی  کنکور می باشد که فوق العاده برای داوطلبین کنکور  جذاب و کاربردی است .

محتویات این محصول:

برنامه روزانه
آزمون روزانه همراه با پاسخ نما
مشاوره درسی
مشاوره انگیزشی
گفتگو با رتبه برترها

دسته‌بندی