تعداد سوالات شیمی در کنکور سراسری

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور سراسری: ۳۵ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور سراسری: ۳۵ دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال شیمی در کنکور: ۶۰ ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۲۰۱ الی ۲۳۵ در کنکور ریاضی
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۲۳۶ الی ۲۷۰ در کنکور تجربی
 • ضریب برای هر زیر گروه متفاوت است
 • منابع نظام جدید: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی شیمی کنکور برای داوطلبان تجربی

 • شیمی کنکور پایه دهم: ۸ سوال
 • شیمی کنکور پایه یازدهم: ۱۴ سوال
 • شیمی کنکور پایه دوازدهم: ۱۳ سوال

بودجه بندی شیمی کنکور برای داوطلبان ریاضی

 • شیمی کنکور پایه دهم: ۱۱ سوال
 • شیمی کنکور پایه یازدهم: ۱۳ سوال
 • شیمی کنکور پایه دوازدهم: ۱۱ سوال

نظرات رتبه‌های برتر کنکور سال ۹۹ در مورد استاد شیروانیاستاد شیروانی: مدرس شیمی حرف آخر

 • لیسانس شیمی محض در دانشگاه گیلان
 • فوق لیسانس شیمی آلی
 • دکترای شیمی آلی
 • تدریس درس شیمی در شبکه‌های صدا و سیما
 • مدرس درس شیمی در بهترین دبیرستان‌های کشور
 • تدریس درس شیمی در آموزشگاه‌های کشور
 • بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس درس شیمی
 • تالیف بیش از ۵۰ مقاله معتبر بین‌المللی
 • عضو هیئت علی دانشگاه تهران

ویژگی‌های تدریس استاد غلامحسین شیروانی

 • ابداع بیش از ۲۰ روش ابتکاری برای تدریس شیمی
 • ابداع الگوهای تصویری
 • ابداع روش مول
 • ابداع روش a-x
 • ابداع نقشه راه برای مباحث دشوار شیمی
 • تدریس مفهومی درس شیمی
 • آموزش درس شیمی با استفاده از الگوسازی
 • استفاده از الگوهای ساده به جای فرمول‌های متعدد
 • آموزش ۵۰ درصد از سوالات شیمی تنها با ۳ الگو
 • آموزش مفاهیم دشوار شیمی با نقشه راه
 • آموزش تست زنی سریع
 • ابداع فرمول شیروانی
 • محاسبه مول در چند ثانیه
 • تدریس کل مسائل شیمی در ۱۴ جلسه