تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور تجربی: ۳۷ دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال فیزیک در کنکور تجربی: ۷۲ ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۲۰۶ الی ۲۳۵
 • ضریب فیزیک برای هر زیر گروه متفاوت است
 • منابع نظام جدید: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: ۴۵ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: ۵۵ دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال فیزیک در کنکور تجربی: ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۱۵۶ الی ۲۰۰
 • ضریب فیزیک برای هر زیر گروه متفاوت است
 • منابع نظام جدید: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی فیزیک نظام جدید تجربی

 • فیزیک پایه دهم: ۸ سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: ۹ سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: ۱۳ سوال

بودجه بندی فیزیک نظام جدید ریاضی

 • فیزیک پایه دهم: ۸ سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: ۹ سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: ۱۳ سوال


استاد پیمان کامیار: مدرس درس فیزیک حرف آخر

 • مدرک لیسانس فیزیک هسته‌ای از دانشگاه تبریز
 • مدرک فوق لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس درس فیزیک در دبیرستان‌های کشور
 • تدریس درس فیزیک در آموزشگاه‌های کشور
 • تدریس درس فیزیک در شبکه‌های صدا و سیما
 • تدریس درس فیزیک در موسسات غیرانتفاعی کشور
 • تالیف کتاب‌های فیزیک در انتشارات روا و پیام صادرات
 • تالیف بیش از ۳۰ کتاب در مورد فیزیک کنکور

ویژگی‌های تدریس استاد پیمان کامیار

 • تدریس با استفاده از تصاویر و انیمیشن
 • استفاده از الگو و نقشه راه
 • آموزش فیزیک در کمترین زمان
 • آموزش مباحث دشوار بدون حفظ کردن
 • حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر
 • ابداع الگو بشکه در خازن
 • ابداع الگو ترازو در گرما
 • ابداع الگو دایره مثلثات برای بحث نوسانات
 • ابداع الگو سیستم برای مبحث نیرو