تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۴۷ دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۱۲۶ الی ۱۵۵
 • ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: ۵۵ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: ۸۵ دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات ۱۰۱ الی ۱۵۵
 • ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

بودجه بندی ریاضی نظام جدید برای کنکور تجربی

 • مثلثات: ۴ سوال
 • معادله و نامعادله: ۳ سوال
 • تابع: ۳ سوال
 • حد: ۴ سوال
 • مشتق و کاربرد: ۵ سوال
 • الگوریتم و نمایی: ۲ سوال
 • تصاعد: ۱ سوال
 • آمار: ۱ سوال
 • آنالیز و احتمال: ۳ سوال
 • هندسه: ۴ سوال

بودجه بندی ریاضی نظام جدید برای کنکور ریاضی

 • مثلثات: ۳ سوال
 • تابع: ۲ سوال
 • معادله و نامعادله: ۲ سوال
 • تابع نمایی و لگاریتم: ۱ سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: ۲ سوال
 • مشتق: ۳ سوال
 • کاربرد مشتق: ۲ سوال
 • حد و پیوستگی: ۳ سوال
 • حد در بی نهایت و حد نامتناهی: ۱ سوال
 • ترسیم‌های هندسی و استدلال: ۰ سوال
 • قضیه تالس و تشابه: ۲ سوال
 • چند ضلعی‌ها: ۱ سوال
 • تجسم فضایی: ۲ سوال
 • دایره: ۳ سوال
 • تبدیل‌های هندسی: ۲ سوال
 • روابط طولی در مثلث: ۱ سوال
 • ماتریس: ۳ سوال
 • مقاطع مخروطی: ۳ سوال
 • بردارها: ۱ سوال
 • مبانی ریاضیات: ۳ سوال
 • احتمال: ۲ سوال
 • آمار توصیفی: ۲ سوال
 • آمار استنباطی: ۰ سوال
 • نظریه اعداد: ۴ سوال
 • گراف: ۲ سوال
 • ترکیبات: ۴ سوال

نظرات رتبه‌های برتر کنکور سال ۹۹ در مورد استاد عبدالرضا منتظریاستاد عبدالرضا منتظری: مدرس درس ریاضی حرف آخر

 • موسس حرف آخر در سال ۱۳۹۰
 • مدرک کارشناسی در رشته مهندسی پلیمر
 • بیش از ۲۵ سال سابقه آموزشی
 • تدریس درس ریاضی در شبکه‌های صدا و سیما
 • تدریس درس ریاضی در برنامه فرصت برابر
 • مدرس در مدارس صدرا، دانش، بهار و …
 • مدرس پکیج‌های ریاضی موسسه حرف آخر
 • مولف کتاب‌های حسابان و دیفرانسیل
 • تدریس درس ریاضی در مدارس غیرانتفاعی

ویژگی‌های تدریس استاد عبدالرضا منتظری

 • آموزش درس ریاضی به روش فراوانی تجمعی
 • آموزش درس ریاضی با روش‌های ابتکاری استاد منتظری
 • تدریس درس ریاضی با انیمیشن و تصویرسازی
 • آموزش درس ریاضی با روش پینگ پنگی
 • تدریس به صورت معلم و شاگردی
 • حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر
 • ابداع روش بادبادک
 • ابداع روش تیرانداز
 • ابداع روش سیبا
 • و …