جمع بندی کنکور 99

چگونه رتبه برتر کنکور شویم؟ (معرفی بهترین روش‌ها)

/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

داوطلبان و دانش‌آموزان برای کنکور سراسری یک هدف بسیار مهم دارند! قبولی  در کنکور و کسب یک رتبه مناسب یکی از آرزوهای مهم داوطلبان است. معمولا  مابین رتبه‌های برتر در کنکور و سایر داوطلبان تفاوت زیادی وجود ندارد. این  بدین معنی است که داوطلبی ممکن است فقط با چند تست، رتبه برتر کنکور را از  دست بدهد. یکی از سوال‌هایی که هر داوطلبی با آن مواجه می‌شود ” چگونه  رتبه برتر کنکور شویم” است. خب به نظر شما چگونه می‌توان به یکی از  رتبه‌های برتر در کنکور تبدیل شد؟ چگونه رتبه برتر شویم؟ چگونه رتبه زیر صد  شویم؟ چگونه رتبه زیر ۱۰۰۰ بیاوریم؟